دوشنبه 20 مهر 1394 ساعت 17:40

مراسم تشییع پیکر سردار شجاع اسلام شهید حسین همدانی امروز در همدان برگزار شد و این شهید عزیز در خاک زادگاهش برای همیشه آرام گرفت. وهب همدانی در این مراسم وصیت‌نامه پدر شهید خود را قرائت کرد.

lvhsl jaddu Pd;v svnhv aOhu hsghl aidn psdk ilnhkd hlvUc nv ilnhk fv'chv an U hdk aidn ucdc nv oh; chn'hia fvhd ildai Hvhl 'vtj. Uif ilnhkd nv hdk lvhsl Uwdj‌khli Pnv aidn oUn vh rvhmj ;vn. Hovdk oUhsji Ksvnhv aidn ilnhkdL lvhsl jaddu Pd;v svnhv aOhu hsghl aidn psdk ilnhkd hlvUc nv ilnhk fv'chv an U hdk aidn ucdc nv oh; chn'hia fvhd ildai Hvhl 'vtj. Uif ilnhkd nv hdk lvhsl Uwdj‌khli Pnv aidn oUn vh rvhmj ;vn.

تصویر خبر
آخرین-خواسته--سردار-شهید-همدانی-
برچسب های مرتبط: