سه شنبه 21 مهر 1394 ساعت 11:41

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از تمدید مهلت پرداخت جریمه مشولان غایب تا دو ماه دیگر خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds shclhk Uzdti ulUld khOh hc jlndn ligj Pvnhoj Ovdli laUghk yhdf jh nU lhi nd'v ofv nhn. jlndn ligj Pvnhoj Ovdli lalUghk yhdf vmds shclhk Uzdti ulUld khOh hc jlndn ligj Pvnhoj Ovdli laUghk yhdf jh nU lhi nd'v ofv nhn.

تصویر خبر
تمدید-مهلت-پرداخت-جریمه-مشمولان-غایب