سه شنبه 21 مهر 1394 ساعت 13:49

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: مهلت پرداخت مبالغ تعیین شده برای متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب از 20 مهرماه به مدت دو ماه تمدید شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds shclhk Uzdti ulUld kdvUd hkjzhld 'tj: ligj Pvnhoj lfhgy juddk ani fvhd ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdf hc 20 livlhi fi lnj nU lhi jlndn an. ligj Pvnhoj Ovdli lalUghk yhdf jlndn an vmds shclhk Uzdti ulUld kdvUd hkjzhld 'tj: ligj Pvnhoj lfhgy juddk ani fvhd ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdf hc 20 livlhi fi lnj nU lhi jlndn an.

تصویر خبر
مهلت-پرداخت-جریمه-مشمولان-غایب-تمدید-شد