چهارشنبه 22 مهر 1394 ساعت 15:41

به تعدادی نیروی خانم جهت کار در کارگاه بسته بندی در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام نیرو در کارگاه بسته بندی – مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd kdvUd ohkl Oij ;hv nv ;hv'hi fsji fknd nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvU nv ;hv'hi fsji fknd – lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU nv ;hv'hi fsji fknd – lain fi junhnd kdvUd ohkl Oij ;hv nv ;hv'hi fsji fknd nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvU nv ;hv'hi fsji fknd – lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-در-کارگاه-بسته-بندی---مشهد
عبارات مرتبط با استخدام نیرو در کارگاه بسته بندی – مشهد
برچسب های مرتبط: