دوشنبه 11 آبان 1394 ساعت 02:41

در آذرماه سال 1393 خبر رونمایی از منشور حقوق دانشجویی در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با حضور معاونین فرهنگی دانشگاه‌ها منتشر شد.

nv Hbvlhi shg 1393 ofv vUklhdd hc lkaUv prUr nhkaOUdd nv luhUkj tvik'd U hOjlhud Uchvj ugUl U fh pqUv luhUkdk tvik'd nhka'hi‌ih lkjav an. Hovdk Uqudj lkaUv prUr nhkaOUdd nv Hbvlhi shg 1393 ofv vUklhdd hc lkaUv prUr nhkaOUdd nv luhUkj tvik'd U hOjlhud Uchvj ugUl U fh pqUv luhUkdk tvik'd nhka'hi‌ih lkjav an.

تصویر خبر
آخرین-وضعیت-منشور-حقوق-دانشجویی
برچسب های مرتبط: