دوشنبه 11 آبان 1394 ساعت 09:25

نمایندگان مجلس اخطار مصباحی‌مقدم نماینده تهران مبنی بر بار مالی طرح تعیین تکلیف استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی را وارد ندانستند و طرح تعیین تکلیف استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی را از دستور کار مجلس خارج نکردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs hoxhv lwfhpd‌lrnl klhdkni jivhk lfkd fv fhv lhgd xvp juddk j;gdt hsjonhl ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd vh Uhvn knhksjkn U xvp juddk j;gdt hsjonhl ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd vh hc nsjUv ;hv lOgs ohvO k;vnkn. lohgtj lOgs fh ohvO ank xvp juddk j;gdt hsjonhl ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd hc nsjUv;hv klhdkn'hk lOgs hoxhv lwfhpd‌lrnl klhdkni jivhk lfkd fv fhv lhgd xvp juddk j;gdt hsjonhl ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd vh Uhvn knhksjkn U xvp juddk j;gdt hsjonhl ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd vh hc nsjUv ;hv lOgs ohvO k;vnkn.

تصویر خبر
مخالفت-مجلس-با-خارج-شدن-طرح-تعیین-تکلیف-استخدام-کارگزاران-بیمه-محصولات-کشاورزی-از-دستورکار