سه شنبه 12 آبان 1394 ساعت 10:09

شرکت تجارت الکترونیک نوین اروند فعال در حوزه فروش قطعات انواع خودروها در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود در ... نوشته استخدام در شرکت تجارت الکترونیک نوین اروند اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j jOhvj hg;jvUkd; kUdk hvUkn tuhg nv pUci tvUa rxuhj hkUhu oUnvUih nv kzv nhvn Oij j;ldg ;hnv oUn nv ... kUaji hsjonhl nv av;j jOhvj hg;jvUkd; kUdk hvUkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl nv av;j jOhvj hg;jvUkd; kUdk hvUkn av;j jOhvj hg;jvUkd; kUdk hvUkn tuhg nv pUci tvUa rxuhj hkUhu oUnvUih nv kzv nhvn Oij j;ldg ;hnv oUn nv ... kUaji hsjonhl nv av;j jOhvj hg;jvUkd; kUdk hvUkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-در-شرکت-تجارت-الکترونیک-نوین-اروند
برچسب های مرتبط: