دوشنبه 18 آبان 1394 ساعت 11:40

اگر در خواندن صیغه عقد نکاح یک حرف یا بیشتر اشتباه شود، آیا عقد باطل است؟

در حال دریافت متن کامل خبر...

h'v nv oUhknk wdyi urn k;hp d; pvt dh fdajv hajfhi aUnT Hdh urn fhxg hsj? p;l oUhknk hajfhid wdyi urn h'v nv oUhknk wdyi urn k;hp d; pvt dh fdajv hajfhi aUnT Hdh urn fhxg hsj?

تصویر خبر
حکم-خواندن-اشتباهی-صیغه-عقد
عبارات مرتبط با حکم خواندن اشتباهی صیغه عقد