سه شنبه 26 آبان 1394 ساعت 13:20

معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش همدان گفت: 200 میلیون ریال اعتبار در سال جاری برای تجهیز و خرید کتابخانه های کلاسی این استان هزینه شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk tvik'd U PvUvad HlUca U PvUva ilnhk 'tj: 200 ldgdUk vdhg hujfhv nv shg Ohvd fvhd jOidc U ovdn ;jhfohki ihd ;ghsd hdk hsjhk icdki ani hsj. jOidc ;jhfohki ihd lnhvs hsjhk ilnhk luhUk tvik'd U PvUvad HlUca U PvUva ilnhk 'tj: 200 ldgdUk vdhg hujfhv nv shg Ohvd fvhd jOidc U ovdn ;jhfohki ihd ;ghsd hdk hsjhk icdki ani hsj.

تصویر خبر
تجهیز-کتابخانه-های-مدارس-استان-همدان
برچسب های مرتبط: