سه شنبه 26 آبان 1394 ساعت 15:48

به تعدادی کارگر ساده خانم جهت بسته بندی و مونتاژ محصولات فرهنگی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام تعدادی کارگر ساده جهت بسته بندی و مونتاژ اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd ;hv'v shni ohkl Oij fsji fknd U lUkjhC lpwUghj tvik'd nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl junhnd ;hv'v shni Oij fsji fknd U lUkjhC hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd ;hv'v shni Oij fsji fknd U lUkjhC fi junhnd ;hv'v shni ohkl Oij fsji fknd U lUkjhC lpwUghj tvik'd nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl junhnd ;hv'v shni Oij fsji fknd U lUkjhC hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-کارگر-ساده-جهت-بسته-بندی-و-مونتاژ
برچسب های مرتبط: