دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 16:33

کیش-ایرنا- سومین کنفرانس بین المللی سنجنده ها و مدل ها درفتوگرامتری وسنجش از دور با محوریت مهندسی اطلاعات مکانی در خدمت پایش و مدیریت محیط زیست SMP 2015 در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران اغاز بکار کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;da-hdvkh- sUldk ;ktvhks fdk hglggd skOkni ih U lng ih nvtjU'vhljvd UskOa hc nUv fh lpUvdj liknsd hxghuhj l;hkd nv onlj Phda U lndvdj lpdx cdsj SMP 2015 nv Pvnds fdk hglggd ;da nhka'hi jivhk hyhc f;hv ;vn. HyhcsUldk ;ktvhks fdk hglggd skOkni ih Ulng ih nvtjU'vhljvd U skOa hc nUv ;da-hdvkh- sUldk ;ktvhks fdk hglggd skOkni ih U lng ih nvtjU'vhljvd UskOa hc nUv fh lpUvdj liknsd hxghuhj l;hkd nv onlj Phda U lndvdj lpdx cdsj SMP 2015 nv Pvnds fdk hglggd ;da nhka'hi jivhk hyhc f;hv ;vn.

تصویر خبر
آغازسومین-کنفرانس-بین-المللی-سنجنده-ها-ومدل-ها-درفتوگرامتری-و-سنجش-از-دور