دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 17:57

کیش - ایرنا - سومین کنفرانس بین المللی سنجنده ها و مدل ها در فتوگرامتری و سنجش از دور با محوریت مهندسی اطلاعات مکانی در خدمت پایش و مدیریت محیط زیست SMPR 2015 در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران اغاز بکار کرد .

;da - hdvkh - sUldk ;ktvhks fdk hglggd skOkni ih U lng ih nv tjU'vhljvd U skOa hc nUv fh lpUvdj liknsd hxghuhj l;hkd nv onlj Phda U lndvdj lpdx cdsj SMPvXhg 2015 nv Pvnds fdk hglggd ;da nhka'hi jivhk hyhc f;hv ;vn . HyhcsUldk ;ktvhks fdk hglggd skOkni ih Ulng ih nvtjU'vhljvd U skOa hc nUv ;da - hdvkh - sUldk ;ktvhks fdk hglggd skOkni ih U lng ih nv tjU'vhljvd U skOa hc nUv fh lpUvdj liknsd hxghuhj l;hkd nv onlj Phda U lndvdj lpdx cdsj SMPvXhg 2015 nv Pvnds fdk hglggd ;da nhka'hi jivhk hyhc f;hv ;vn .

تصویر خبر
آغازسومین-کنفرانس-بین-المللی-سنجنده-ها-ومدل-ها-درفتوگرامتری-و-سنجش-از-دور
عبارات مرتبط با آغازسومین کنفرانس بین المللی سنجنده ها ومدل ها درفتوگرامتری و سنجش از دور