دوشنبه 9 آذر 1394 ساعت 11:05

آی تی ایران نوشت: برای حذف یک کامپیوتر از اکانت خود، ابتدا آی‌تونز را باز کنید و روی Store کلیک کنید سپس از منوی Account گزینه‌ی Deauthorize This Computer انتخاب کنید.

Hd jd hdvhk kUaj: fvhd pbt d; ;hlPdUjv hc h;hkj oUnT hfjnh Hd‌jUkc vh fhc ;kdn U vUd Store ;gd; ;kdn sPs hc lkUd Account 'cdki‌d Deauthorize This Computer hkjohf ;kdn. I'Uki d; nsj'hi vh hc h;hkj hPg pbt ;kdl? Hd jd hdvhk kUaj: fvhd pbt d; ;hlPdUjv hc h;hkj oUnT hfjnh Hd‌jUkc vh fhc ;kdn U vUd Store ;gd; ;kdn sPs hc lkUd Account 'cdki‌d Deauthorize This Computer hkjohf ;kdn.

تصویر خبر
چگونه-یک-دستگاه-را-از-اکانت-اپل-حذف-کنیم-