دوشنبه 9 آذر 1394 ساعت 11:41

آی تی ایران نوشت: برای حذف یک کامپیوتر از اکانت خود، ابتدا آی‌تونز را باز کنید و روی Store کلیک کنید سپس از منوی Account گزینه‌ی Deauthorize This Computer انتخاب کنید.

Hd jd hdvhk kUaj: fvhd pbt d; ;hlPdUjv hc h;hkj oUnT hfjnh Hd‌jUkc vh fhc ;kdn U vUd Store ;gd; ;kdn sPs hc lkUd Account 'cdki‌d Deauthorize This Computer hkjohf ;kdn. I'Uki h;hkj hPg vh nv d; nsj'hi pbt ;kdl? Hd jd hdvhk kUaj: fvhd pbt d; ;hlPdUjv hc h;hkj oUnT hfjnh Hd‌jUkc vh fhc ;kdn U vUd Store ;gd; ;kdn sPs hc lkUd Account 'cdki‌d Deauthorize This Computer hkjohf ;kdn.

تصویر خبر
چگونه-اکانت-اپل-را-در-یک-دستگاه-حذف-کنیم-