دوشنبه 9 آذر 1394 ساعت 13:19

جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی در قالب طرح فروش قسطی مسکن با بازپرداخت ۵ تا ۷ ساله و نرخ سود حدود ۲۰ درصدی منتشر شد.

OnUg hrshx Uhl ۱۰۰ ldgdUk jUlhkd nv rhgf xvp tvUa rsxd ls;k fh fhcPvnhoj ۵ jh ۷ shgi U kvo sUn pnUn ۲۰ nvwnd lkjav an. tvUa hrshxd ls;kT xvpd fvhd PUgnhvih + OnUg hrshx OnUg hrshx Uhl ۱۰۰ ldgdUk jUlhkd nv rhgf xvp tvUa rsxd ls;k fh fhcPvnhoj ۵ jh ۷ shgi U kvo sUn pnUn ۲۰ nvwnd lkjav an.

تصویر خبر
فروش-اقساطی-مسکن--طرحی-برای-پولدارها---جدول-اقساط
برچسب های مرتبط: