سه شنبه 10 آذر 1394 ساعت 20:00

نخستین جلسه توجیهی رانندگان سرویس مدارس دریزد برگزارشد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kosjdk Ogsi jUOdid vhkkn'hk svUds lnhvs nvdcn fv'chvan. kosjdk Ogsi jUOdid vhkkn'hk svUds lnhvs kosjdk Ogsi jUOdid vhkkn'hk svUds lnhvs nvdcn fv'chvan.

تصویر خبر
نخستین-جلسه-توجیهی-رانندگان-سرویس-مدارس