یکشنبه 15 آذر 1394 ساعت 10:43

ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 آغاز و تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

efj nvoUhsj krg U hkjrhg nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld nv kdlshg nUl shg jpwdgd 95-94 Hyhc U jh Phdhk Hbv lhi hnhli oUhin nhaj. Hyhc efj nvoUhsj krg U hkjrghj nhkaOUdd nhka'hi Hchn efj nvoUhsj krg U hkjrhg nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld nv kdlshg nUl shg jpwdgd 95-94 Hyhc U jh Phdhk Hbv lhi hnhli oUhin nhaj.

تصویر خبر
آغاز-ثبت-درخواست-نقل-و-انتقلات-دانشجویی-دانشگاه-آزاد
برچسب های مرتبط: