یکشنبه 15 آذر 1394 ساعت 15:35

همدان- استاندار همدان پرداخت هزینه ۱۰۰میلیون تومانی سرویس مدارس استثنایی این استان را تقبل کرد.

ilnhk- hsjhknhv ilnhk Pvnhoj icdki ۱۰۰ldgdUk jUlhkd svUds lnhvs hsjekhdd hdk hsjhk vh jrfg ;vn. icdki ۱۰۰ ldgdUk jUlhkd svUds lnhvs hsjekhdd ilnhk vh ld‌Pvnhcl ilnhk- hsjhknhv ilnhk Pvnhoj icdki ۱۰۰ldgdUk jUlhkd svUds lnhvs hsjekhdd hdk hsjhk vh jrfg ;vn.

تصویر خبر
هزینه-۱۰۰-میلیون-تومانی-سرویس-مدارس-استثنایی-همدان-را-می-پردازم
برچسب های مرتبط: