یکشنبه 15 آذر 1394 ساعت 17:07

یکی دیگر از منابع اسیدی که به کشتن باکتری های پوستی و خشک شدن سریع جوش های صورت کمک می کند لیمو ترش است.

d;d nd'v hc lkhfu hsdnd ;i fi ;ajk fh;jvd ihd PUsjd U oa; ank svdu OUa ihd wUvj ;l; ld ;kn gdlU jva hsj. Ikn vUa ohk'd fvhd nvlhk OUa wUvj d;d nd'v hc lkhfu hsdnd ;i fi ;ajk fh;jvd ihd PUsjd U oa; ank svdu OUa ihd wUvj ;l; ld ;kn gdlU jva hsj.

تصویر خبر
چند-روش-خانگی-برای-درمان-جوش-صورت
برچسب های مرتبط: