دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 12:32

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از آغاز مرحله دوم ثبت‌نام طرح جریمه مشمولان غایب از 20 آذر ماه خبر داد.

vmds shclhk Uzdti ulUld khOh hc Hyhc lvpgi nUl efj‌khl xvp Ovdli lalUghk yhdf hc 20 Hbv lhi ofv nhn. nUv Ondn efj‌khl Ovdli vdhgd lalUghk yhdf hc 20 Hbv vmds shclhk Uzdti ulUld khOh hc Hyhc lvpgi nUl efj‌khl xvp Ovdli lalUghk yhdf hc 20 Hbv lhi ofv nhn.

تصویر خبر
دور-جدید-ثبت-نام-جریمه-ریالی-مشمولان-غایب-از-20-آذر