دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 17:37

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از آغاز مرحله دوم ثبت‌نام طرح جریمه مشمولان غایب از ۲۰ آذرماه خبر داد.

vmds shclhk Uzdti ulUld khOh hc Hyhc lvpgi nUl efj‌khl xvp Ovdli lalUghk yhdf hc ۲۰ Hbvlhi ofv nhn. clhk Hyhc nUv Ondn efj‌khl Ovdli vdhgd lalUghk yhdf vmds shclhk Uzdti ulUld khOh hc Hyhc lvpgi nUl efj‌khl xvp Ovdli lalUghk yhdf hc ۲۰ Hbvlhi ofv nhn.

تصویر خبر
زمان-آغاز-دور-جدید-ثبت-نام-جریمه-ریالی-مشمولان-غایب