دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 21:13

دومین نشست کمیسیون مشترک برجام میان ایران و 1+5 که در دو نوبت صبح و عصر در هتل کوبورگ وین برگزار شده بود پایان یافت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nUldk kasj ;ldsdUk lajv; fvOhl ldhk hdvhk U 1+5 ;i nv nU kUfj wfp U uwv nv ijg ;UfUv' Udk fv'chv ani fUn Phdhk dhtj. Phdhk nUldk ;ldsdUk lajv; fvOhl nUldk kasj ;ldsdUk lajv; fvOhl ldhk hdvhk U 1+5 ;i nv nU kUfj wfp U uwv nv ijg ;UfUv' Udk fv'chv ani fUn Phdhk dhtj.

تصویر خبر
پایان-دومین-کمیسیون-مشترک-برجام
برچسب های مرتبط: