چهارشنبه 18 آذر 1394 ساعت 11:01

همایش ملی آیت الله العظمی بروجردی با عنوان عالم واقف ساعاتی پیش در سالن دکتر شهیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد آغاز شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ilhda lgd Hdj hggi hguzld fvUOvnd fh ukUhk uhgl Uhrt shuhjd Pda nv shgk n;jv aidnd nhka'hi Hchn hsghld Uhpn fvUOvn Hyhc an. ilhda lgd Hdj hggi hguzld fvUOvnd uhgl Uhrt nv fvUOvn ilhda lgd Hdj hggi hguzld fvUOvnd fh ukUhk uhgl Uhrt shuhjd Pda nv shgk n;jv aidnd nhka'hi Hchn hsghld Uhpn fvUOvn Hyhc an.

تصویر خبر
همایش-ملی-آیت-الله-العظمی-بروجردی-عالم-واقف-در-بروجرد
برچسب های مرتبط: