چهارشنبه 25 آذر 1394 ساعت 20:29

جانشین منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح اخبار منتشرشده مبنی بر معافیت کلیه مشمولان غایب به‌ازای پرداخت جریمه نقدی در لایحه بودجه سال آینده را تکذیب کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ohkadk lkhfu hkshkd sjhn;g kdvUihd lsgp hofhv lkjavani lfkd fv luhtdj ;gdi lalUghk yhdf fi‌hchd Pvnhoj Ovdli krnd nv ghdpi fUnOi shg Hdkni vh j;bdf ;vn. luhtdj ;gdi lalUghk yhdf fi‌‌hchd Pvnhoj Ovdli wpj knhvn Ohkadk lkhfu hkshkd sjhn;g kdvUihd lsgp hofhv lkjavani lfkd fv luhtdj ;gdi lalUghk yhdf fi‌hchd Pvnhoj Ovdli krnd nv ghdpi fUnOi shg Hdkni vh j;bdf ;vn.

تصویر خبر
معافیت-کلیه-مشمولان-غایب-به--ازای-پرداخت-جریمه-صحت-ندارد