چهارشنبه 25 آذر 1394 ساعت 20:29

جانشین منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح اخبار منتشرشده مبنی بر معافیت کلیه مشمولان غایب به‌ازای پرداخت جریمه نقدی در لایحه بودجه سال آینده را تکذیب کرد.

Ohkadk lkhfu hkshkd sjhn;g kdvUihd lsgp hofhv lkjavani lfkd fv luhtdj ;gdi lalUghk yhdf fi‌hchd Pvnhoj Ovdli krnd nv ghdpi fUnOi shg Hdkni vh j;bdf ;vn. luhtdj ;gdi lalUghk yhdf fi‌‌hchd Pvnhoj Ovdli wpj knhvn Ohkadk lkhfu hkshkd sjhn;g kdvUihd lsgp hofhv lkjavani lfkd fv luhtdj ;gdi lalUghk yhdf fi‌hchd Pvnhoj Ovdli krnd nv ghdpi fUnOi shg Hdkni vh j;bdf ;vn.

تصویر خبر
معافیت-کلیه-مشمولان-غایب-به--ازای-پرداخت-جریمه-صحت-ندارد