پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت 19:20

در جلسه معتمدین اقشار شهرستان اهواز؛ هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ترکیب خود را شناخت.

nv Ogsi lujlndk hrahv aivsjhk hiUhcY idmj hOvhdd PkOldk nUvi hkjohfhj lOgs ofv'hk vifvd jv;df oUn vh akhoj. idmj hOvhdd PkOldk nUvi hkjohfhj lOgs ofv'hk vifvd laow an nv Ogsi lujlndk hrahv aivsjhk hiUhcY idmj hOvhdd PkOldk nUvi hkjohfhj lOgs ofv'hk vifvd jv;df oUn vh akhoj.

تصویر خبر
هیئت-اجرایی-پنجمین-دوره-انتخابات-مجلس-خبرگان-رهبری-مشخص-شد
برچسب های مرتبط: