شنبه 5 دی 1394 ساعت 12:58

به تعدادی کارگر ساده خانم جهت بسته بندی و مونتاژ محصولات فرهنگی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام تعدادی نیرو جهت بسته بندی و مونتاژ اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd ;hv'v shni ohkl Oij fsji fknd U lUkjhC lpwUghj tvik'd nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl junhnd kdvU Oij fsji fknd U lUkjhC hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd kdvU Oij fsji fknd U lUkjhC fi junhnd ;hv'v shni ohkl Oij fsji fknd U lUkjhC lpwUghj tvik'd nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl junhnd kdvU Oij fsji fknd U lUkjhC hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-نیرو-جهت-بسته-بندی-و-مونتاژ
عبارات مرتبط با استخدام تعدادی نیرو جهت بسته بندی و مونتاژ
برچسب های مرتبط: