یکشنبه 6 دی 1394 ساعت 18:01

فرماندار چالوس از وجود 31 مدرسه بلااستفاده در این شهرستان خبر داد و گفت: باید برای ساماندهی و استفاده بهینه از این فضاها تدابیر جدی اتخاذ کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvlhknhv IhgUs hc UOUn 31 lnvsi fghhsjthni nv hdk aivsjhk ofv nhn U 'tj: fhdn fvhd shlhknid U hsjthni fidki hc hdk tqhih jnhfdv Ond hjohb ;vn. UOUn 31 lnvsi fghhsjthni nv IhgUs tvlhknhv IhgUs hc UOUn 31 lnvsi fghhsjthni nv hdk aivsjhk ofv nhn U 'tj: fhdn fvhd shlhknid U hsjthni fidki hc hdk tqhih jnhfdv Ond hjohb ;vn.

تصویر خبر
وجود-31-مدرسه-بلااستفاده-در-چالوس