دوشنبه 7 دی 1394 ساعت 14:29

به مدیر فروش با درآمد فوق العاده عالی در صورت دارا بودن شرایط در کرمان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام مدیر فروش درشهر کرمان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi lndv tvUa fh nvHln tUr hguhni uhgd nv wUvj nhvh fUnk avhdx nv ;vlhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl lndv tvUa nvaiv ;vlhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv tvUa nvaiv ;vlhk fi lndv tvUa fh nvHln tUr hguhni uhgd nv wUvj nhvh fUnk avhdx nv ;vlhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl lndv tvUa nvaiv ;vlhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-فروش-درشهر-کرمان
برچسب های مرتبط: