پنجشنبه 10 دی 1394 ساعت 17:13

امام صادق علیه السلام در جهت رفع ظلم فرهنگی بر اهل سنت چه اقداماتی انجام داد؟

در حال دریافت متن کامل خبر...

hlhl whnr ugdi hgsghl nv Oij vtu zgl tvik'd fv hig skj Ii hrnhlhjd hkOhl nhn? vtjhv hlhl whnr(u) fh hig skj hlhl whnr ugdi hgsghl nv Oij vtu zgl tvik'd fv hig skj Ii hrnhlhjd hkOhl nhn?

تصویر خبر
رفتار-امام-صادق-ع--با-اهل-سنت
برچسب های مرتبط: