دوشنبه 14 دی 1394 ساعت 11:57

به فروشنده آقا و خانم جهت فروشگاه پوشاک بچه گانه در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام فروشنده آقا و خانم جهت فروشگاه اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni Hrh U ohkl Oij tvUa'hi PUah; fIi 'hki nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl tvUakni Hrh U ohkl Oij tvUa'hi hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni Hrh U ohkl Oij tvUa'hi fi tvUakni Hrh U ohkl Oij tvUa'hi PUah; fIi 'hki nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl tvUakni Hrh U ohkl Oij tvUa'hi hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-آقا-و-خانم-جهت-فروشگاه
برچسب های مرتبط: