دوشنبه 14 دی 1394 ساعت 14:32

دولت سعودی با جنایت اخیرش در به شهادت رساندن آیت الله نمر در سراشیبی سقوط افتاد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nUgj suUnd fh Okhdj hodva nv fi aihnj vshknk Hdj hggi klv nv svhadfd srUx htjhn. vdds‌rqh: juvq fi sthvj uvfsjhk khlurUg hsj nUgj suUnd fh Okhdj hodva nv fi aihnj vshknk Hdj hggi klv nv svhadfd srUx htjhn.

تصویر خبر
رییس-قضا--تعرض-به-سفارت-عربستان-نامعقول-است
برچسب های مرتبط: