سه شنبه 15 دی 1394 ساعت 14:54

به فروشنده خانم جهت همکاری در فروشگاه خانه عطر در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده جهت فروشگاه خانه عطر در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi tvUakni ohkl Oij il;hvd nv tvUa'hi ohki uxv nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni Oij tvUa'hi ohki uxv nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni Oij tvUa'hi ohki uxv nv ;vO fi tvUakni ohkl Oij il;hvd nv tvUa'hi ohki uxv nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni Oij tvUa'hi ohki uxv nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-جهت-فروشگاه-خانه-عطر-در-کرج