شنبه 19 دی 1394 ساعت 21:00

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به عنوان یکی از برنامه های مهم آموزش و پرورش با هدف شناسایی استعداد های ورزشی دانش آموزان برگزار می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g HlUca U PvUva hsjhk 'tj: hglPdhn Uvcad nvUk lnvsi hd fi ukUhk d;d hc fvkhli ihd lil HlUca U PvUva fh int akhshdd hsjunhn ihd Uvcad nhka HlUchk fv'chv ld aUn. hOvhd hglPdhn Uvcad nvUk lnvsi hd nv lnhvs hsjhk ilnhk lndv;g HlUca U PvUva hsjhk 'tj: hglPdhn Uvcad nvUk lnvsi hd fi ukUhk d;d hc fvkhli ihd lil HlUca U PvUva fh int akhshdd hsjunhn ihd Uvcad nhka HlUchk fv'chv ld aUn.

تصویر خبر
اجرای-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای-در-مدارس-استان-همدان
برچسب های مرتبط: