دوشنبه 21 دی 1394 ساعت 13:20

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از برگزاری سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با هدف بهبود محیط کسب و کار در روزهای اول و دوم اسفند ماه جاری در این دانشگاه خبر داد.

vmds nhka;ni ;hvHtvdkd nhka'hi jivhk hc fv'chvd sUldk ;ktvhks fdk hglggd ;hvHtvdkd fh int fifUn lpdx ;sf U ;hv nv vUcihd hUg U nUl hstkn lhi Ohvd nv hdk nhka'hi ofv nhn. nhka'hi jivhk ldcfhk sUldk ;ktvhks fdk hglggd ;hvHtvdkd vmds nhka;ni ;hvHtvdkd nhka'hi jivhk hc fv'chvd sUldk ;ktvhks fdk hglggd ;hvHtvdkd fh int fifUn lpdx ;sf U ;hv nv vUcihd hUg U nUl hstkn lhi Ohvd nv hdk nhka'hi ofv nhn.

تصویر خبر
دانشگاه-تهران-میزبان-سومین-کنفرانس-بین-المللی-کارآفرینی
عبارات مرتبط با دانشگاه تهران میزبان سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی
برچسب های مرتبط: