سه شنبه 22 دی 1394 ساعت 13:37

بسیاری از این خانم‌ها قبلا یا حتی الان زنان خیابانی بودند و در حال‌ حاضر به‌ دلیل برخورد نیروی انتظامی به سمت دلالان رفته‌اند و بسیاری از دلالان صیغه با سوءاستفاده از مشروعیت آن، به نوعی هم به زن و هم به مرد ضربه می‌زنند.

fsdhvd hc hdk ohkl‌ih rfgh dh pjd hghk ckhk odhfhkd fUnkn U nv phg‌ phqv fi‌ ngdg fvoUvn kdvUd hkjzhld fi slj nghghk vtji‌hkn U fsdhvd hc nghghk wdyi fh sUMhsjthni hc lavUudj HkT fi kUud il fi ck U il fi lvn qvfi ld‌ckkn. nvHln ldgdUkd Knghghk wdyiL fsdhvd hc hdk ohkl‌ih rfgh dh pjd hghk ckhk odhfhkd fUnkn U nv phg‌ phqv fi‌ ngdg fvoUvn kdvUd hkjzhld fi slj nghghk vtji‌hkn U fsdhvd hc nghghk wdyi fh sUMhsjthni hc lavUudj HkT fi kUud il fi ck U il fi lvn qvfi ld‌ckkn.

تصویر خبر
درآمد-میلیونی--دلالان-صیغه-
عبارات مرتبط با درآمد میلیونی «دلالان صیغه»
برچسب های مرتبط: