سه شنبه 29 دی 1394 ساعت 11:21

معاون وظیفه عمومی سیستان و بلوچستان گفت: مشمولان غایبی که بیش از هشت سال مرتکب غیبت شده اند فقط تا پایان دی ماه فرصت ثبت نام در طرح جریمه مشمولان غایب را دارند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk Uzdti ulUld sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: lalUghk yhdfd ;i fda hc iaj shg lvj;f ydfj ani hkn trx jh Phdhk nd lhi tvwj efj khl nv xvp Ovdli lalUghk yhdf vh nhvkn. Hovdk tvwj efj‌khl nv xvp Ovdli lalUghk yhdf luhUk Uzdti ulUld sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: lalUghk yhdfd ;i fda hc iaj shg lvj;f ydfj ani hkn trx jh Phdhk nd lhi tvwj efj khl nv xvp Ovdli lalUghk yhdf vh nhvkn.

تصویر خبر
آخرین-فرصت-ثبت-نام-در-طرح-جریمه-مشمولان-غایب