یکشنبه 4 بهمن 1394 ساعت 12:58

به سرپرست فروش آقا ، با تحصیلات فوق دیپلم – لیسانس ، در شرکت ارژن در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ... نوشته استخدام سرپرست فروش در شرکت ارژن – شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi svPvsj tvUa Hrh T fh jpwdghj tUr ndPgl – gdshks T nv av;j hvCk nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j hvCk – advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j hvCk – advhc fi svPvsj tvUa Hrh T fh jpwdghj tUr ndPgl – gdshks T nv av;j hvCk nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j hvCk – advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-سرپرست-فروش-در-شرکت-ارژن---شیراز
برچسب های مرتبط: