چهارشنبه 5 شهریور 1393 ساعت 00:33

فرمانده بسیج بنیادشهید و امور ایثارگران کل کشور گفت: خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران با روحیه بسیجی و ایثارگری تقویت می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvlhkni fsdO fkdhnaidn U hlUv hdehv'vhk ;g ;aUv 'tj: onlj fi ohkUhni‌ihd ainh U hdehv'vhk fh vUpdi fsdOd U hdehv'vd jrUdj ld‌aUn. tvlhkni fsdO fkdhn aidn:tvik' fsdOd tvik' hdehv U aihnj hsj tvlhkni fsdO fkdhnaidn U hlUv hdehv'vhk ;g ;aUv 'tj: onlj fi ohkUhni‌ihd ainh U hdehv'vhk fh vUpdi fsdOd U hdehv'vd jrUdj ld‌aUn.

تصویر خبر
فرمانده-بسیج-بنیاد-شهید-فرهنگ-بسیجی-فرهنگ-ایثار-و-شهادت-است
عبارات مرتبط با فرمانده بسیج بنیاد شهید:فرهنگ بسیجی فرهنگ ایثار و شهادت است
برچسب های مرتبط: