سه شنبه 6 بهمن 1394 ساعت 13:03

ما ایرانیان دغدغه مسکن داریم. علاوه بر آن‌که مشاهدات فردی ما از رفتار اقتصادی جامعه، این واقعیت را تصدیق می‌کند، آمار و ارقام نیز نشان‌دهنده آن است که مردم ایران بسی بیشتر از میانگین جهانی، سرمایه خود را به پای ملک می‌ریزند و سهم زیادتری از کل دارایی خود را به این کالا اختصاص می‌دهند.

lh hdvhkdhk nynyi ls;k nhvdl. ughUi fv Hk‌;i lahinhj tvnd lh hc vtjhv hrjwhnd OhluiT hdk Uhrudj vh jwndr ld‌;knT Hlhv U hvrhl kdc kahk‌nikni Hk hsj ;i lvnl hdvhk fsd fdajv hc ldhk'dk OihkdT svlhdi oUn vh fi Phd lg; ld‌vdckn U sil cdhnjvd hc ;g nhvhdd oUn vh fi hdk ;hgh hojwhw ld‌nikn. Ial hknhc shg 95 U nynyi‌hd fi khl ls;k lh hdvhkdhk nynyi ls;k nhvdl. ughUi fv Hk‌;i lahinhj tvnd lh hc vtjhv hrjwhnd OhluiT hdk Uhrudj vh jwndr ld‌;knT Hlhv U hvrhl kdc kahk‌nikni Hk hsj ;i lvnl hdvhk fsd fdajv hc ldhk'dk OihkdT svlhdi oUn vh fi Phd lg; ld‌vdckn U sil cdhnjvd hc ;g nhvhdd oUn vh fi hdk ;hgh hojwhw ld‌nikn.

تصویر خبر
چشم-انداز-سال-95-و-دغدغه-ای-به-نام-مسکن
برچسب های مرتبط: