سه شنبه 6 بهمن 1394 ساعت 16:15

قم - استاد حوزه علمیه قم و تولیت مسجد اعظم از برگزاری نکوداشت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rl - hsjhn pUci ugldi rl U jUgdj lsOn huzl hc fv'chvd k;Unhaj lvpUl Hdj hggi hguzld fvUOvnd ofv nhn. k;Unhaj lvpUl Hdj hggi fvUOvnd fv'chv ld‌aUn rl - hsjhn pUci ugldi rl U jUgdj lsOn huzl hc fv'chvd k;Unhaj lvpUl Hdj hggi hguzld fvUOvnd ofv nhn.

تصویر خبر
نکوداشت-مرحوم-آیت-الله-بروجردی-برگزار-می-شود
برچسب های مرتبط: