شنبه 10 بهمن 1394 ساعت 13:54

به چند نفر کارشناس فروش در شرکت تولیدی نایلون و نایلکس چاپ دار در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام کارشناس فروش در شرکت تولیدی معتبر در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi Ikn ktv ;hvakhs tvUa nv av;j jUgdnd khdgUk U khdg;s IhP nhv nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j jUgdnd lujfv nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j jUgdnd lujfv nv advhc fi Ikn ktv ;hvakhs tvUa nv av;j jUgdnd khdgUk U khdg;s IhP nhv nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j jUgdnd lujfv nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-فروش-در-شرکت-تولیدی-معتبر-در-شیراز
برچسب های مرتبط: