دوشنبه 12 بهمن 1394 ساعت 09:06

در اقدامی شاه مازندران ساعت 3 صبح امروز در یکی از روستاهای بابل در مخفیگاهش دستگیر شد.

nv hrnhld ahi lhcknvhk shuj 3 wfp hlvUc nv d;d hc vUsjhihd fhfg nv lotd'hia nsj'dv an. ahi lhcknvhk nsj'dv an nv hrnhld ahi lhcknvhk shuj 3 wfp hlvUc nv d;d hc vUsjhihd fhfg nv lotd'hia nsj'dv an.

تصویر خبر
شاه-مازندران-دستگیر-شد
برچسب های مرتبط: