سه شنبه 13 بهمن 1394 ساعت 16:03

به تعدادی مونتاژ کار خانم جهت مونتاژ قطعات DIP در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام مونتاژ کار جهت مونتاژ قطعات DIP اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd lUkjhC ;hv ohkl Oij lUkjhC rxuhj DIP nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl lUkjhC ;hv Oij lUkjhC rxuhj DIP hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lUkjhC ;hv Oij lUkjhC rxuhj DIP fi junhnd lUkjhC ;hv ohkl Oij lUkjhC rxuhj DIP nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl lUkjhC ;hv Oij lUkjhC rxuhj DIP hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مونتاژ-کار-جهت-مونتاژ-قطعات-DIP
برچسب های مرتبط: