چهارشنبه 14 بهمن 1394 ساعت 13:18

به تعدادی نیرو جهت مدیر فروش و تیم فروش برای شرکت هخامنش در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام نیرو جهت مدیر فروش در شرکت هخامنش در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd kdvU Oij lndv tvUa U jdl tvUa fvhd av;j iohlka nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl kdvU Oij lndv tvUa nv av;j iohlka nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij lndv tvUa nv av;j iohlka nv advhc fi junhnd kdvU Oij lndv tvUa U jdl tvUa fvhd av;j iohlka nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl kdvU Oij lndv tvUa nv av;j iohlka nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-مدیر-فروش-در-شرکت-هخامنش-در-شیراز
عبارات مرتبط با استخدام نیرو جهت مدیر فروش در شرکت هخامنش در شیراز
برچسب های مرتبط: