پنجشنبه 15 بهمن 1394 ساعت 08:50

به حسابدار خانم مسلط به امور پیمانکاری در تهران نیازمندیم.از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل ... نوشته استخدام حسابدار مسلط به امور پیمانکاری اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi pshfnhv ohkl lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd nv jivhk kdhclkndl.hc ljrhqdhk UhOn avhdx oUhialkndl vcUli oUn vh fi Hnvs hdldg ... kUaji hsjonhl pshfnhv lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl pshfnhv lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd fi pshfnhv ohkl lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd nv jivhk kdhclkndl.hc ljrhqdhk UhOn avhdx oUhialkndl vcUli oUn vh fi Hnvs hdldg ... kUaji hsjonhl pshfnhv lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-حسابدار-مسلط-به-امور-پیمانکاری
برچسب های مرتبط: