یکشنبه 18 بهمن 1394 ساعت 12:50

به مدیر فروش با ساعت کار ۹ الی ۱۷ ، جهت همکاری در شرکت کبیر بتن در شیراز نیازمندیم. تمام ... نوشته استخدام مدیر فروش در شرکت کبیر بتن در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi lndv tvUa fh shuj ;hv ۹ hgd ۱۷ T Oij il;hvd nv av;j ;fdv fjk nv advhc kdhclkndl. jlhl ... kUaji hsjonhl lndv tvUa nv av;j ;fdv fjk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv tvUa nv av;j ;fdv fjk nv advhc fi lndv tvUa fh shuj ;hv ۹ hgd ۱۷ T Oij il;hvd nv av;j ;fdv fjk nv advhc kdhclkndl. jlhl ... kUaji hsjonhl lndv tvUa nv av;j ;fdv fjk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-فروش-در-شرکت-کبیر-بتن-در-شیراز
برچسب های مرتبط: