چهارشنبه 21 بهمن 1394 ساعت 15:01

در دوران نوجوانی به دلیل تغییرات هورمونی زیاد، بروز جوش ها و آکنه بسیار رایج است. در این دوران باید مراقب این جوش ها بود. ولی معمولا بعد از برطرف شدن آنها، این جایشان است که مشکل ساز می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv nUvhk kUOUhkd fi ngdg jyddvhj iUvlUkd cdhnT fvUc OUa ih U H;ki fsdhv vhdO hsj. nv hdk nUvhk fhdn lvhrf hdk OUa ih fUn. Ugd lulUgh fun hc fvxvt ank HkihT hdk Ohdahk hsj ;i la;g shc ld aUn. fvhd vtu Ohd OUa Ii ;kdl? nv nUvhk kUOUhkd fi ngdg jyddvhj iUvlUkd cdhnT fvUc OUa ih U H;ki fsdhv vhdO hsj. nv hdk nUvhk fhdn lvhrf hdk OUa ih fUn. Ugd lulUgh fun hc fvxvt ank HkihT hdk Ohdahk hsj ;i la;g shc ld aUn.

تصویر خبر
برای-رفع-جای-جوش-چه-کنیم-