شنبه 24 بهمن 1394 ساعت 10:51

رییس دانشگاه کاشان از راه‌اندازی راه دومین آزمایشگاه مرکزی کشور در این دانشگاه خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vdds nhka'hi ;hahk hc vhi‌hknhcd vhi nUldk Hclhda'hi lv;cd ;aUv nv hdk nhka'hi ofv nhn. vhi hknhcd nUldk Hclhda'hi lv;cd ;aUv nv nhka'hi ;hahk vdds nhka'hi ;hahk hc vhi‌hknhcd vhi nUldk Hclhda'hi lv;cd ;aUv nv hdk nhka'hi ofv nhn.

تصویر خبر
راه-اندازی-دومین-آزمایشگاه-مرکزی-کشور-در-دانشگاه-کاشان
برچسب های مرتبط: