یکشنبه 25 بهمن 1394 ساعت 22:32

منتفی شدن طرح کاهش سنوات مشمولان غایب

در حال دریافت متن کامل خبر...

lkjtd ank xvp ;hia skUhj lalUghk yhdf lkjtd ank xvp ;hia skUhj lalUghk yhdf lkjtd ank xvp ;hia skUhj lalUghk yhdf

تصویر خبر
منتفی-شدن-طرح-کاهش-سنوات-مشمولان-غایب