چهارشنبه 28 بهمن 1394 ساعت 09:11

گروه تروریستی داعش یک اسیر را در رقه سوریه به طرز وحشیانه ای گردن زد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'vUi jvUvdsjd nhua d; hsdv vh nv vri sUvdi fi xvc Upadhki hd 'vnk cn. hunhl Upadhki d; hsdv fnsj nhua fh aladv 90 shkjd ljvd+ jwhUdv 'vUi jvUvdsjd nhua d; hsdv vh nv vri sUvdi fi xvc Upadhki hd 'vnk cn.

تصویر خبر
اعدام-وحشیانه-یک-اسیر-بدست-داعش-با-شمشیر-90-سانتی-متری--تصاویر
برچسب های مرتبط: